Yapı Onarım Ve Güçlendirme

YAPI ONARIM VE GÜÇLENDİRME

Yetersiz donatı, donatı korozyonu, kullanım değişiklikleri sehim, yapısal hasarlar, yangın hasarları gibi nedenlerden dolayı yapılar güçlendirmeye ihtiyaç duyabilir.
Yapısal Güçlendirme;
  • Montalama : Yapının mevcut kolon ve kirişlerinin kesitlerini genişletmek için binanın temelinden başlayarak kolon kiriş ve perdelerine epoksi esaslı malzeme ile demir filizi ekilerek yapılır.
  • Kimyasal Dübel (Epoksi Ankraj) : Demir filizi ekilmesinde en güvenli yöntem olup özellikle hasar görmüş kolon ve kiriş takviyelerinde, mantolama işlerinde işaret, korkuluk ve aydınlatma elemanların tesbitinde, koltuk ankrajlarında, metro-tren rayları montajında, benzin pompalarının tespitlerinde, endüstriyel tesisleri makine montajlarında ve diğer amaçlı dübelleme işlerinde paslanmaz, genleşmez, gevşemez, çözülmeden ekonomik, sürat, kolaylık ve emniyet istenen işlerde güvenle kullanılır.
Önder Karot Hizmet Numaralarımız: 0532 728 05 00 – 0216 387 70 14
« 1 arasında 2 »